دیوار

دیوار پناه آدمی بود و عشق راه آدمی.

با ساختن خانه آدمی پناهگاهی ساخت تا در آن ایمن باشد و هر آنچه که دوست داشت هم در آن ایمن باشد. پس خانه محیط خانواده شد.

دو انسان در دو طرف یک دیوار در واقع کدامیک پشت دیوارند یا در پناه دیوار. فقط تجربه کردیم که دیوار پناه است که یا حریم ما را از دیگران جدا میکند یا دیگران را از حریم ما جدا میکند!

دیوار اینجا دیوار خانه است یا زندان؟

اکنون نمی دانیم که آیا دیوار به سرنوشت خویش آگاه است؟ آیا ساخته می‌شود که پناه باشد یا ساخته می شود که زندان باشد!؟


/ 1 نظر / 104 بازدید