علی براری

0915 557 88719549_IbTGTba4.jpg

 

علی براری .... آدم تاثیرگذاری بود تو دانشکده ... تعریف ساده ش اینه ... همیشه دنبال بیشتر دانستن بود ... و هست

دیدمش هنوز همونطوری که بود ... انگار تنها تغییرش کمی تپل شدن بود

همیشه پذیرنده بود و هست

/ 0 نظر / 90 بازدید