سوختن

بلدیم بسوزیم .. اما بلد نیستیم بعد سوختن چه کنیم!!! / عاشق میشیم ... می سوزیم / وقتی سوختیم دیگه به کار معشوق نمیایم / دیگه خریداری نداریم / همیشه به انبوه کبریتهای سوخته کنار اجاق گاز نگاه می کنم / عاقبت به خیری که میگن همینه

/ 1 نظر / 201 بازدید
khiyalvareh

تا سوختن را با چه چشمي و از كدام زاويه بنگري . برخي سوختن ها ، بسان كوره اي مي مانند كه پولاد را در مذاب هاي آتشين ، آب ديده مي كنند ، برخي سوختن ها ، ثمرش الماس گران هاست ، برخي سوختن ها ، از خاموش شدن شمع دل ممانعت مي كند ، برخي سوختن ها لازمه زندگي و جز لاينفكي از حيات آدمي ست . و صد البته برخي از سوختن ها ، تاوان اشتباهي ست كه عامدانه و سهواً مرتكب گشته ايم . قياس آدمي با اين لشگر كبريت هاي سوخته ، قياسي ست مع الفارق .