شکست جهان زیباست

گِلي يا گُلي چه تفاوت؟

چون پرتابش كني همسنگ ديگران

كه از شور شريعت

سنگ‌پاره در كفشان

كفاره‌ي گناهان است.

مرحبا حلاج!

كه آيينه نهاد برابر نهاد سنگ

تا هر كلوخ‌پاره گِلي گُلي باشد.

شكست جهان زيباست

آيينه اگر سنگ را بشكند.


گِلي يا گُلي چه تفاوت؟

چون به نزديك تو رسد ـ خوشبوي ـ

از جانب محبوبي

تا از بوي دلاويزش مست آيي.

شكست جهان زيباست

ليلي اگر به سنگ

سبوي تو را بشكند.


زيبايي طعم نارس آلوست

هنگامd كه كودكي

فواره‌ي دستانش را به سمت شاخه مي‌گشايد!

***

ای‌دريغا زيبايي!

اي دريغا زيبايي اگر گلداني باشد كنار پنجره‌اي

يا زلفي شلخته بر گونه‌اي!

اي دريغا !

زيبايي اي بس كه سنگي باشد به مشت كودكي گوشمال ستم

حاشا حاشا اگر بر فرق نامرد نكوبد يا بر پنجره‌‌اش

                    اگر چند گلداني كنار پنجره باشد!

زيبايي شاهين ترازوست وقتي به عدل قرار گرفته‌ باشد.

***

شكست جهان زيباست

آيينه اگر سنگ را بشكند.

شكست جهان زيباست

سنگ اگر سبوي تو را بشكند.

تو زيبايي به سنگ اگر

آيينه‌ي ستم را بشكني.


هادی منفرد ... دیماه 1383

/ 4 نظر / 126 بازدید
masterazar

اها درسته شعر زیبایی بود ای‌دريغا زيبايي!