پست های ارسال شده در آبان سال 1391

شورش

سیاهی اندازه نمی شناسد                         که شب است.                 و آتش فروکش نمی کـند                                        کـه تب است. مشعلی از شعله های  سرکش  دل                                  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.