پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

حیرتا عشق

   هفت چفت در بسته بود و                      بدین نمط                          هفت در و                                هرکلیدی به چاهی اندر. پنجره جفت آمده بود و                             رخنه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.