پست های ارسال شده در آبان سال 1389

زبر سوی باران

بر زبرسوی باران ایستاده ام                                تنها و چاله های روحم                        آرام                               آرام                               از آب باران پر می شود. در این روزگار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 84 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.