چرا آینه رو می شکنی؟

استاد می گفت:

  • یه روز حالی به کسی دست داد و چشمی براش باز شد و تو حرم مردم رو به چشم دل دید. همه به شکل حیوانات مختلف. وحشت زده شد. هراسان چرخی زد و اتفاقا یه سلمونی رو دید که شکلش فرق نکرده بود و گوشه حرم مشغول کارش بود. رفت سمتش. تا می خواست چیزی بگه سلمونی متوجهش شد ولبخندی زد. فهمید که سلمونی حالشو می فهمه گفت آقا این مردمو ببین .. شبیه حیوون شدن ... سلمونی آینه دستش رو داد بهش و گفت خودتو ببین. مرد تا خودشو دید که حیوونه وحشت کرد و محکم زد آینه رو شکست. سلمونی بهش گفت آقا جان خودتو اصلاح کن. چرا آینه رو میشکنی؟


آینه آن روز که گیری به دست ... خود شکن آیینه شکستن خطاست

/ 2 نظر / 117 بازدید
fnd135155

خودشکن آینه شکستن خطاست.... عالی مثل همیشه

fnd135155

خودشکن آینه شکستن خطاست.... عالی مثل همیشه