مبداء تاریخ

سال 78 بود یا 79 .. تو یزد با دو تا از دوستان دانشکده نمایشگاه کاریکاتور برگزار کردیم. مسعود و عباس محمدی خوزانی ...

اون نمایشگاه حتما اتفاق مهمی بود ...

چون تا مدتها بعد، هر وقت از عباس یه چیزی می پرسیدیم که فلان وموضوع کی بود. مثلا :

عباس! سفر شیرازمون با دانشکده کی بود؟

عباس با لهجه اصفهانی خمینی شهری خوزانیش میگفت: فکر کنم دو ماه بعد نمایشگاه ما بود.

عباس عباس ! فلان جلسه با فلان استاد کی بود؟

فکر کنم 6 ماه قبل نمایشگاه ما بود.

...

یعنی عباس مبداء تاریخ رو عوض کرده بود

/ 1 نظر / 60 بازدید