نوسروده

باور نکـــن ز خیـــل خیــــــــــــــــــال تو خالــــی ام

مــــــــن پرســـــــــه گرد یاد تو در این حوالی ام

پرسیده ای در عشق تو حالم چگونه است؟

مـــــن خوب نیستـــــــم به خــدا‍٬ وای! عالی ام


هادی منفرد 1397/02/08

/ 6 نظر / 104 بازدید
hadimonfared

@sobhvaman دارم تلاش میکنم بیت آخر بجای سکته داشتن سکته بده خواننده رو