شعر ویرانگر

سالهاست با شعر دمخورم گاه و بیگاه ... هنوز نمیدونم شعر با آدم چه میکنه! مدتیه اما شعر حالمو خراب میکنه ... خراب خوب ..... خوب خراب! نمی دونم ...


امروز یادآوری این شعر حالمو خوب خراب کرد:


چه اسفندها آه!

چه اسفندها دود کردیم

برای تو ای روز اردیبهشتی!

گه گفتند

این روزها

میرسی

از همین راه


... قیصر امین پور

/ 5 نظر / 352 بازدید
myloneliness

درکلبه ما رونق اگر نیست صفا هست....

myloneliness

خدا رو شکر من همین نیمچه کلبه رو دارم