گناهکاران مست

حال و روز به هم پیچیده ای دارم

از سیاست

از دروغ

از دزدی

از ناتوانی بینهایت آدمی

از بیکرانگی هستی

خسته ام

نتیجه گیری ذهن من از اوضاع کنونی برای کسی مهم نیست و این خیلی خوبه

آدمها ضعیف اند در مقابل خواست خودشون و قدرت بی نهایت خالق

به این نتیجه رسیدم

برای ایران وطن عزیزم

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر هرآنچه هست گیرند

میدونم هر کسی به سهم خودش به خاطر به وجود آمدن این وضعیت گناهکاره

اما گناه بزرگت اینه که گناه خودتو فراموش کنی و گناه دیگران رو دنبال کنی

به دنبال کاستی خودم هستم

هر چند ناامیدم

/ 0 نظر / 87 بازدید