شراب تلخ

نمیدونم چرا بعضی مردم قهوه تلخ دوست دارند

یا خواندن داستانهای تلخ

یا دیدن فیلمهای تلخ

تو ادبیات هم هست (تلخوش) که منظورشون شراب تلخه

میتونم قبول کنم که تلخ هم یک طعمه مثل سایر طعمها

و خب ... هر طعمی طرفدارانی داره

اما بعضی تلخیها هستند که روح آدم اونا رو میچیشه

اونقدر تلخ و ناگزیر

که با خودت فکر میکنی

این تلخی برای من آفریده شده و باید به تنهایی بچشمش مثل داروی تلخ

میوه این تلخی تنهاییه چه خودخواسته چه ناخواسته

تنهایی تلخ، میوه روح بعضی آدمهاست ، میوه زندگی بعضی آدمها

ممکنه آدمهای اینچنین، طعم چیزهای تلخ رو برخی مواقع دوست داشته باشند

شاید به همون دلیل که شرابخوار قصه شازده کوچولو میگفت

شراب میخورم تا فراموش کنم که شرابخوارم


/ 1 نظر / 107 بازدید
myloneliness

با این وصف: شراب تلخ میخواهم،که مرد افکن بود زورش