هادی منفرد

شعر و نقاشی

شهریور 97
8 پست
دی 96
1 پست
آذر 96
1 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
9 پست
خرداد 92
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
سوختن
2 پست
جهنم
1 پست
دماغ
1 پست
شله
1 پست
عشق
1 پست
کبریت
1 پست
عزاداری
1 پست
گریه
1 پست
مرد
1 پست
شعر
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
❁• گلچین عاشقانه •❁
دوست داشتن تو روزی من است که خداوند هر روز بیشترش میکند ...
بانوی اردیبهشت
من عاشق شدم عاشق کسیکه همیشه حواسش به من بود ، منو ببخش که حواسم بهت نبود. عاشقتم خدا.
| مجیدیسم |
| راوی لحظه های خودم |
بیگانه در سرزمین تنهایی
اینجا باران بی صدا می بارد......
●•۰CHEFFT۰•●
وبلاگ ●•۰چفت۰•●